Kõigil varasema väitluskogemuseta või algajatel* koolinoortel on võimalik alustada kooliks, tööks ja eluks vajaliku argumenteerimisoskuse omandamist Vabariigi Presidendi väitlusturniiril.

*ei ole osalenud kesk- ja põhikoolide väitlusmeistrivõistlustel ega START-turniiridel, samuti mitte varasemalt Presidenditurniiril

Võistlus toimub keskkoolide väitlusformaadis, mille reeglitega saab tutvuda siin.

"Tänases maailmas on argumenteerimise ja eneseväljenduse oskus üks olulisemaid. Seda nii ühiskondlikes aruteludes, töiste koosolekulaudade taga kui ka kaasaegses koolis," ütles president Kersti Kaljulaid turniiri välja kuulutades.


Turniiri teema on “Poliitilised kampaaniad koolides peaks olema keelatud”, lahtiseletav teemamapp on leitav siin.

Osaleda saab kolme- või neljaliikmeliste* võistkondadega, võistkondade arv kooli kohta ei ole piiratud.

*igas väitluses on võistkond kolmeliikmeline, ent väitluste vahel võib teha vahetusi

Õpilased, kes osalevad pärast eelvõistlust ka kolmel kesk- ja põhikoolide väitlusmeistrivõistluste etapil, saavad Eesti Väitlusseltsilt tunnistuse, mis tõendab 70 akadeemilisest tunnist koosneva kursuse "Väitlus" läbimist. Vajadusel edastame koolile ka ainekava. Etappide toimumisajad on 2.-3. detsember, 10.-11. veebruar ning 30. märts - 1. aprill.

Võistelda saab:
  • eestikeelsel turniiril: 3. novembril Kuressaares, 4. novembril Pärnus, 5. novembril Tallinnas või Tartus
  • venekeelsel turniiril: 4. novembril Narvas, 5. novembril Tallinnas
Mõlemal turniiril saab võistelda:
  • keskkoolide arvestuses
  • põhikoolide arvestuses
Tulemus läheb kirja ka ühes piirkondlikus arvestuses juhul, kui piirkonnast osaleb vähemalt 4 võistkonda. Piirkonnad on:
  • 15 maakonda (v.a neli suuremat linna)
  • Tallinn
  • Tartu linn
  • Narva
  • Pärnu linn

Kõigi turniiride kestus on üks päev, algusega kell 10.30 ja lõpuga kell 18.30. Iga eelvõistluse 8 parimat võistkonda pääsevad 18. novembril Tallinnas toimuvasse lõppvooru. Lõppvooru jaoks kuulutatakse välja uus väitlusteema.

Kuu aega enne eelvõistlusi on võimalik osaleda ka Eesti esimesel kiriväitluse turniiril, mis toimub 2.-5. ning 9.-12. oktoobril. Tegemist on Postimehe formaadis toimuvate väitlustega, kus teemaks on samuti  “Poliitilised kampaaniad koolides peaks olema keelatud”. Mõlemal nädalal peaks kool kirjutama kaks kõnet. Tegemist on nii hea kogemusena iseeneses kui ka võimalusega novembrikuisteks eelvõistlusteks harjutada. Kiriväitluse turniiril osalemine ei ole eelvõistlusel osalemise eeldus ega vastupidi, selle tulemus ei mõjuta ülejäänud turniiri tulemusi.

Kiriväitluse turniiril saab kool osaleda ühe võistkonnaga, kus liikmete arv ei ole piiratud, ent kuhu ei saa kuuluda õpetajad, koolitöötajad ja kõik teised, kes ei ole kooli õpilased. Samuti ei saa võistkonda kuuluda õpilased, kes ei kvalifitseeru väitluskogemuseta või algajateks väitlejateks (kriteerium toodud üleval). Võistkonda mitte kuuluvad inimesed ei tohi osaleda võistkonna liikmete eest ega dikteerida neile teksti, nende kui juhendajate suhe võistkonnaga peab olema vaid pedagooglistest, mitte võistluslikest kaalutlustest lähtuv.

REGISTREERIMINE


Video eelmise Presidenditurniiri finaalist: